Isover Beramā Vate

ISOVER beramā vate ir efektīvs un ekonomisks siltumizolācijas materiāls bēniņu, griestu, starpstāvu pārsegumu un citu horizontālo konstrukciju nosiltināšanai.

Iestrāde: ISOVER beramo vati visātrāk un efektīvāk iestrādā, izmantojot kompresora tipa pūšamo tehniku. Pūšanas tehnoloģija nodrošina vienmērīgu izolācijas materiāla iestrādi, aizpilda visus dobumus, līkumus, kabatas un šaurās vietas, novēršot aukstuma tiltu rašanos. Iestrādājot beramo vati arī nerodas nekādi atgriezumi, jo viss tiek iepūsts konstrukcijās.

Īpašības: Produkta ražošanā galvenokārt tiek izmantots pārstrādāts stikls. ISOVER beramā vate ir neorganiska, ķīmiski neitrāla un bez smaržas. Stikls neuzņem gaisā esošo mitrumu, tāpēc relatīvais gaisa mitrums nespēj ietekmēt vates fizikālās īpašības.

Ēkas konstrukcijā izmantotajām dzelzs naglām, skrūvēm un caurulēm saskarē ar vati nav korozijas riska. Materiāls ir izturīgs pret puvi un nerada labvēlīgu vidi pelējuma sēnītēm, no tās izvairās kaitēkļi. ISOVER Beramā vate ir nedegoša.

Kā arī nelielais materiāla svars nerada būtisku slodzi uz konstrukcijām. Papildus siltumizolācijai materiāls arī efektīvi uzlabo konstrukciju ugunsdrošību un skaņas izolāciju.

Uzstādīšana: Beramā vate nodrošina optimālus rādītājus, ja tiek aizpildīts viss izolējamais laukums. Materiālam pirms iestrādes jābūt sausam. Bēniņos ISOVER beramo vati var klāt gan tieši uz pārseguma, gan uz esošās siltumizolācijas (zāģu skaidām u.tml.).

Siltumvadītspēja 0,041 W/mK tiek sasniegta pie blīvuma 23 kg/m3. Precīzu vates kārtas biezumu konkrētajai konstrukcijai aprēķina siltumenerģētiķis. Tā kā optimālā siltumvadītspēja atvērtās horizontālās plaknēs tiek sasniegta ar nelielu vates blīvumu, rukuma dēļ vate ir jāiepūš 5% virs plānotā nominālā biezuma.

Lai pēc materiāla ISOVER ieklāšanas izolāciju nesaspiestu, staigāšanai jāizbūvē laipas. ISOVER beramā minerālvate ir sapakota maisos. Tā ir piemērota gan jaunbūvēm, gan vecu ēku papildus siltumizolācijai. 

Tehniskās īpašības

 

Vērtība

Siltumvadītspēja 0,041 W/mK, lambda deklarētā
Ugunsreakcija A1 – nedegošs
Ekspluatācijas temperatūra līdz 200 °C (atkarībā no pielietojuma)

Sazinies ar Siltumu Ekspertu